Store Projekter

SiCaLa Byg arbejder for virksomheder, forsikringsselskaber, andelsboligforeninger etc., hvor opgaver kan omfatte service ved indbrud, men også større opgaver som vinduesudskiftning i en andelsboligforening, tagrenovering o.lign.

Hos SiCaLa Byg arbejder vi på at gøre det så gennemskueligt som muligt, når vi kommer med et tilbud. Gennem årene har vi altid holdt fast på at være ærlige omkring hvad priserne ligger på og tydeliggøre, at der kan komme ekstraarbejde hvis der ligger skjulte skader.
I et møde sammen med tømrermester Lars Pihl gennemgås de punkter, som kunden vil renovere. Her vil der ofte fremkomme forskellige valgmuligheder, som så yderligere skal drøftes på et bestyrelsesmøde eller lignende.
Der vil på det første kundemøde selvfølgelig også blive drøftet, hvilke alternativer som på sigt vil fremme besparelser i økonomien, og en så klimavenligt løsning som muligt.

Erfaring har betydning

Kontakt os hvis du har spørgsmål omkring et større projekt. Vi vil altid være åbne for et møde og give et bud på, hvad vi mener der skal til for at få projektet i gang.

Vores erfaringer er alt indenfor tømrer- og snedkerarbejde, men også  større entrepriser.

  • Udskifte af tag
  • Vinduer/døre
  • Isolering
  • Renoveringsarbejde